Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo tổ chức biên soạn, xuất bản tài liệu giáo dục địa phương

 

Tài liệu giáo dục địa phương THCS tỉnh Long An - môn Ngữ văn - Lịch sử lớp  7 - Sách THCS - Cty Cổ phần dịch vụ xuất bản Giáo dục Gia Định

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 5505/VP-KGVX, ngày 26/11/2022 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về tổ chức biên soạn, xuất bản tài liệu giáo dục địa phương.

 

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan  triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tại Công văn số 6220/BGDĐT-KHTC ngày 25/11/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức biên soạn, xuất bản tài liệu giáo dục địa phương.

 

Theo Công văn số 6220/BGDĐT-KHTC ngày 25/11/2022 của Bộ GD&ĐT:

 

Bộ GD&ĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương, tổ chức biên soạn, thẩm định, xuất bản tài liệu giáo dục địa phương (GDĐP) đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí, kịp thời có sách cho giáo viên và học sinh tổ chức dạy và học. Trong đó, đối với các địa phương chưa gửi hồ sơ đề nghị phê duyệt tài liệu GDĐP lớp 3, lớp 7, lớp 10 cần khẩn trương hoàn thành việc biên soạn, thẩm định tài liệu; gửi hồ sơ đề nghị phê duyệt tài liệu GDĐP về Bộ GD&ĐT.

 

Đối với các địa phương đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt tài liệu GDĐP: chỉ đạo Sở GD&ĐT hướng dẫn các cơ sở giáo dục xây dựng, điều chỉnh Kế hoạch giáo dục của nhà trường để triển khai tài liệu giáo dục địa phương, đảm bảo hoàn thành nội dung GDĐP trong năm học 2022 - 2023.

 

Đối với các địa phương còn vướng mắc trong biên soạn, thẩm định, xuất bản tài liệu GDĐP: rà soát và xây dựng phương án điều chỉnh quy trình biên soạn, thẩm định, xuất bản,…

 

Đỗ Hoạt