Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo tổ chức Đại hội Hiệp Hội kinh doanh hàng hóa quá cảnh Việt Nam -ASEAN tỉnh Lạng Sơn khóa II, nhiệm kỳ 2022 - 2027

 

Đại hội Hiệp hội bất động sản Việt Nam nhiệm kỳ V(2022 -2027)

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

UBND tỉnh ban hành Công văn số 1436/UBND - NC, ngày 29/11/2022 chỉ đạo tổ chức Đại hội Hiệp Hội kinh doanh hàng hóa quá cảnh Việt Nam - ASEAN tỉnh Lạng Sơn khóa II, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

 

Theo đó, đồng ý cho phép Hiệp Hội kinh doanh hàng hóa quá cảnh Việt Nam - ASEAN tỉnh tổ chức Đại hội khóa II, nhiệm kỳ 2022 - 2027. 

 

Yêu cầu Hiệp Hội kinh doanh hàng hóa quá cảnh Việt Nam - ASEAN tỉnh thực hiện đúng các nội dung trong hồ sơ thủ tục hành chính báo cáo tổ chức Đại hội.

 

Về nhân sự Hiệp Hội kinh doanh hàng hóa quá cảnh Việt Nam - ASEAN tỉnh Lạng Sơn khóa II, nhiệm kỳ 2022-2027: trên cơ sở Đề án nhân sự đã xây dựng, Hiệp Hội kinh doanh hàng hóa quá cảnh Việt Nam - ASEAN tỉnh thực hiện bầu cử tại Đại hội theo quy định tại Điều lệ Hội.

 

Đỗ Hoạt