Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý biên giới và thực hiện 03 văn kiện pháp lý về biên giới  trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc năm 2022

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý biên giới và thực hiện 03 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc năm 2022 (Kế hoạch số 239/KH-UBND, ngày 24/11/2022).

 

Ảnh minh họa

Mục đích nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới lãnh thổ theo pháp luật Việt Nam và triển khai hợp tác quốc tế về biên giới theo 03 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc trên địa bàn tỉnh năm 2022. Đặc biệt là những khó khăn, thách thức trong tiến trình thúc đẩy giải quyết các vấn đề còn tồn tại và mới phát sinh trên biên giới trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 diễn biễn phức tạp, tác động đến hoạt động hợp tác quản lý biên giới, quản lý cửa khẩu giữa hai bên trong thời gian qua.

 

Theo kế hoạch, tại hội nghị sẽ triển khai thực hiện các nội dung: Báo cáo đánh giá tình hình, kết quả công tác quản lý biên giới và thực hiện 03 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc trên địa bàn tỉnh năm 2022, đề ra nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác năm 2023. Đồng thời, tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý biên giới và thực hiện 03 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc trên địa bàn tỉnh năm 2022. Thời gian tổ chức hội nghị dự kiến vào trung tuần tháng 12/2022./.

 

Khánh Ly