Nhảy đến nội dung

Chỉ đạo việc triển khai Phong trào “Tết Nhân ái” - Xuân Quý Mão 2023

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến về việc triển khai Phong trào “Tết Nhân ái” - Xuân Quý Mão 2023 (Công văn số 5413/VP-KGVX, ngày 21/11/2022).

 

 

Chương trình “Tết Nhân ái 2022” tại huyện Bắc Sơn (baovanhoa)

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả Phong trào “Tết Nhân ái” - Xuân Quý Mão 2023 theo đề nghị của Đảng đoàn Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông và hệ thống thông tin cơ sở tập trung triển khai thực hiện tuyên truyền về Phong trào “Tết Nhân ái” - Xuân Quý Mão 2023.

 

Tại Công văn số 01-CV/ĐĐHCTĐ, ngày 14/11/2022, Đảng đoàn Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đề nghị UBND các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, Nhân dân địa phương phối hợp với Hội Chữ Thập đỏ triển khai phong trào, động viên các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia ủng hộ nguồn lực và đồng hành với Hội thực hiện phong trào; chỉ đạo các ngành phối hợp lập danh sách hưởng lợi, phân công đại diện lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền địa phương tham gia các chương trình, hoạt động Tết nhân ái./.

 

Bích Diệp