Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thực hiện chỉ đạo của Bộ NN&PTNT về tăng cường công tác quản lý buôn bán, sử dụng thuốc thú y thủy sản trong nuôi trồng thủy sản

Văn phòng UBND tỉnh truyền đạt ý kiến của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) về tăng cường công tác quản lý buôn bán, sử dụng thuốc thú y thủy sản trong nuôi trồng thủy sản (Công văn số 5418/VP-KT, ngày 22/11/2022).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Sở NN&PTNT nghiên cứu, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện, thông tin báo cáo Bộ NN&PTNT những nội dung phát sinh để kịp thời xử lý theo yêu cầu tại Công văn số 7499/BNN-TY. Trong đó, tổ chức quản lý có hiệu quả, thanh tra, kiểm tra cơ sở buôn bán thuốc thú y, các sản phẩm hóa chất, sinh học xử lý, cải tạo môi trường trong nuôi trồng TS; thu hồi, tiêu hủy và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm. Thành lập các chuyên án, điều tra, đấu  tranh và  xử lý nghiêm các tổ chức, cá  nhân buôn  bán, sử dụng thuốc thú y, nhất là kháng sinh không rõ nguồn gốc, thuốc giả, thuốc kém chấtlượng, thuốc cấm sử dụng... trong nuôi trồng TS. Kiểm tra, thanh tra, điều  tra và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán bất hợp pháp thuốc thú y trên mạng xã hội.

 

Chỉ đạo cơ quan thú y, TS tăng cường công tác quản lý vùng nuôi, cơ sở nuôi; hướng dẫn người nuôi trồng TS các quy trình nuôi an toàn dịch bệnh, không lạm  dụng kháng sinh, không sử dụng kháng sinh nguyên liệu, thuốc y tế, kháng sinh cấm sử dụng trong nuôi trồng TS. Tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật, trách nhiệm trong buôn bán, sử dụng thuốc thú y, tác  hại  của việc sử dụng không theo quy định thuốc thú y TS, thuốc y tế, thuốc cấm,  thuốc ngoài danh  mục./.

 

Khánh Ly