Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (từ ngày 14/11 đến ngày 20/11/2022)

Họp UBND tỉnh thường kỳ để giải quyết các công việc theo thẩm quyền; chỉ đạo triển khai Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2022 - 2030”; Kế hoạch tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết và dâng hương nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; Kế hoạch làm việc của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tỉnh với Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố; Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn; chỉ đạo tạm dừng phê duyệt bổ sung nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2022; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Phê duyệt bổ sung nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND các huyện năm 2022; tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023; chỉ đạo thực hiện Thông báo Kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Phiên họp thứ hai ngày 19/10/2022; Ban hành Quy chế thí điểm đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hằng tháng.