Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (từ ngày 31/10 đến ngày 06/11/2022)

Họp UBND tỉnh thường kỳ để giải quyết các công việc theo thẩm quyền; Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai, thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đề án 06 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch xây dựng huyện Đình Lập đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; Ban hành quy định về phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 17/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia và xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023; Quyết định công nhận thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn là đô thị loại V; Quyết định phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin đối với Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn; chỉ đạo tổ chức các hoạt động tôn vinh, tri ân nhà giáo giáo dục nghề nghiệp nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam; thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về hoàn thiện thủ tục triển khai Dự án thành phần 2 (đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng) thuộc dự án tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn.