Nhảy đến nội dung

Kế hoạch tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia (CĐSQG) năm 2022 trên địa bàn tỉnh (Kế hoạch số 203/KH-UBND, ngày 27/9/2022).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Mục đích nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về CĐSQG, thực hiện có hiệu quả Chương trình CĐSQG đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh về vai trò, ý nghĩa, lợi ích và tầm quan trọng của CĐS. Thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của CĐS.

 

Theo đó, các hoạt động truyền thông, hưởng ứng Ngày CĐSQG năm 2022 trên địa bàn tỉnh được tổ chức trong thời gian từ ngày 01/10/2022 đến ngày 10/10/2022 với  chủ đề “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”.

 

Các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, UBND các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa, tinh thần cũng như chủ đề của Ngày CĐSQG năm 2022. Khen thưởng, tôn vinh gương điển hình tiên tiến, các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong việc CĐS các ngành, các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh tại cơ quan, đơn vị./.

 

Khánh Ly