Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo tổ chức sự kiện “Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam” năm 2022

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về tổ chức sự kiện “Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam” năm 2022 (Công văn số 4365/VP-KGVX, ngày 27/9/2022).

 

Ảnh minh họa

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan liên quan thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền.

 

Tại Công văn số 3696/LĐTBXH-TCGDNN ngày 23/9/2022, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo một số nội dung: lựa chọn hình thức phù hợp để tổ chức các hoạt động nhân “Ngày Ký năng lao động Việt Nam 4/10” năm 2022 và phổ biến thông điệp “Chào mừng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam 4/10” năm 2022 tại các cơ quan, đơn vị; tổ chức hội thảo, hội nghị, toạ đàm về đào tạo và phát triển kỹ năng nghề cho lao động Việt Nam, đặc biệt là các tầng lớp thanh niên trong tình hình mới; xây dựng, đăng tải tin, bài, phóng sự, phim tài liệu... tuyên truyền, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng./.

 

Bích Diệp