Nhảy đến nội dung

Chỉ đạo cập nhật bổ sung số Định danh cá nhân/Căn cước công dân của người tham gia trong cơ sở dữ liệu BHXH Việt Nam quản lý và tiếp tục cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID -BHXH số

UBND tỉnh ban hành Công văn số 1114/UBND-KGVX, ngày 23/9/2022 chỉ đạo cập nhật bổ sung số Định danh cá nhân/Căn cước công dân (ĐDCN/CCCD) của người tham gia trong cơ sở dữ liệu BHXH Việt Nam quản lý và tiếp tục cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID -BHXH số.

 

Hướng dẫn cách tra cứu thông tin cá nhân trên cơ sở dữ liệu quốc gia

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Các cơ quan, đơn vị triển khai phổ biến, quán triệt đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khẩn trương phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) thực hiện cập nhật bổ sung đầy đủ số ĐDCN/CCCD, triển khai đăng ký tài khoản giao dịch hồ sơ điện tử với cơ quan BHXH, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số trên thiết bị di động; việc triển khai cập nhật bổ sung số ĐDCN/CCCD đảm bảo hoàn thành trước ngày 31/12/2022.

 

BHXH tỉnh triển khai, hướng dẫn việc cập nhật bổ sung số ĐDCN/CCCD của người tham gia trong Cơ sở dữ liệu BHXH Việt Nam quản lý đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, đúng quy trình, thủ tục quy định; tăng cường phổ biến, cung cấp tài liệu, hướng dẫn đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan BHXHư, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số gửi đến tất cả các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh, đồng thời xử lý kịp thời khó khăn, vướng mắc của cơ quan, tổ chức, cá nhân để đảm bảo quyền và lợi ích của người tham gia BHXH, BHYT. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp tuyên truyền cập nhật bổ sung số ĐDCN/CCCD của người tham gia trong Cơ sở dữ liệu BHXH Việt Nam quản lý và cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số cho người lao động.

 

Thùy Linh