Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo tăng cường công tác chỉ đạo phát triển người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về việc tăng cường công tác chỉ đạo phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh  (Công văn số 4324/VP-KGVX, ngày 23/9/2022).

 

Ngăn chặn, xử lý hành vi mua bán sổ bảo hiểm xã hội | Tạp chí Tuyên giáo

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của BHXH Việt Nam tại Công văn số 2613/BHXH-TST ngày 20/9/2022. Theo đó, giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT đến cấp xã; tăng cường công tác thông tin, truyền thông về tính nhân văn và lợi ích khi tham gia BHXH, BHYT, về trách nhiệm của người sử dụng lao động, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc đóng BHXH, BHYT đầy đủ cho người lao động; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc đóng BHXH, BHYT cho người lao động tại các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động, xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định; đồng thời kiện toàn và đánh giá hoạt động của BCĐ phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp tại địa phương, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các mô hình tiêu biểu.

 

Thùy Linh