Nhảy đến nội dung

Thành lập Tổ công tác thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025

Ban Chỉ đạo (BCĐ) các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2025 (Quyết định số 7684/QĐ-BCĐ, ngày 20/9/2022).

 

Ảnh minh họa (Nguồn baolangson.vn)

Theo đó, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) làm Tổ trưởng; các Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH làm các Tổ phó. Các thành viên Tổ công tác gồm đại diện các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải, Ban Dân tộc, Công an tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh đoàn, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Trưởng phòng Bảo trợ xã hội - Trẻ em (Sở LĐTB&XH).

 

Tổ công tác có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với BCĐ các Chương trình MTQG về cơ chế, chính sách và phương hướng, nhiệm vụ giải pháp có liên quan đến Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững tỉnh giai đoạn 2021-2025; tham mưu BCĐ đôn đốc các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố trong việc xây dựng, hoàn thiện và hướng dẫn cơ chế, chính sách liên quan đến quản lý, điều hành chương trình, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết, khen thưởng trong quá trình thực hiện chương trình.

 

Sở LĐTB&XH là cơ quan thường trực của Tổ công tác.

 

Thùy Linh