Nhảy đến nội dung

Phê duyệt Danh sách học sinh Trung học phổ thông năm học 2022 - 2023 được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ

Ảnh minh họa. Nguồn baolangson.vn

UBND tỉnh vừa Quyết định phê duyệt Danh sách học sinh Trung học phổ thông năm học 2022 - 2023 được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ (Quyết định số 1523/QĐ-UBND, ngày 22/9/2022).

 

Theo đó, số học sinh được hỗ trợ tiền ăn là 5.983 học sinh, được hỗ trợ tiền nhà ở là 5.983 học sinh. Thời gian được hưởng không quá 09 tháng/năm học/học sinh.

 

Danh sách học sinh được hỗ trợ tiền ăn xem tại đây./.

 

Khánh Ly