Nhảy đến nội dung

Tổ chức lễ Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập thành phố Lạng Sơn (17/10/2002 - 17/10/2022) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Văn phòng UBND tỉnh truyền đạt ý kiến của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức lễ Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập thành phố Lạng Sơn và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba (Công văn số 4235/VP-KGVX, ngày 19/9/2022).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: baolangson.vn

Theo đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý tổ chức lễ Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập thành phố Lạng Sơn (17/10/2002 - 17/10/2022) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Đề nghị UBND thành phố Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức lễ Kỷ niệm bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với diễn biến tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn.

 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Lạng Sơn, các cơ quan liên quan thực hiện công tác tuyên truyền trước, trong thời gian tổ chức lễ Kỷ niệm; tổ chức truyền hình trực tiếp lễ Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập thành phố Lạng Sơn (17/10/2002 - 17/10/2022) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba./.

 

Khánh Ly