Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (từ ngày 12/9 đến ngày 18/9/2022)

Họp UBND tỉnh để giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền; Kế hoạch thực hiện Đề án đảm bảo trật tự an toàn giao thông và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch tổ chức Hội chợ thương mại quốc tế Việt - Trung (Lạng Sơn 2022); giao nhiệm vụ chủ đầu tư 02 dự án lĩnh vực y tế thuộc Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội; Quyết định ban hành nguyên tắc, tiêu chí xác định dự án trọng điểm; chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; chỉ đạo tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao dự toán trong năm 2022; chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết số 53/2022/QH15 của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020; chỉ đạo về đảm bảo an ninh, an toàn hồ đập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.