Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (từ ngày 05/9 đến ngày 11/9/2022)

Chỉ đạo tăng cường giám sát các dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; chỉ đạo việc lập kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) cấp tỉnh, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện; Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh; Phê duyệt quy hoạch phân khu phía Đông Nam thành phố Lạng Sơn; Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 43/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ; chỉ đạo bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế để phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh; chỉ đạo triển khai Chương trình bồi dưỡng về chuyển đổi số cho lãnh đạo UBND cấp xã; công nhận thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng là đô thị loại V; chỉ đạo thực hiện Quyết định số 2447/QĐ-BYT của Bộ Y tế về ban hành hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng.