Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022

Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh vừa có Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022 (Kế hoạch số 134/KH-BVĐ, ngày 07/9/022).

 

Ảnh minh họa

Mục đích nhằm tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân nâng cao nhận thức và hành động tích cực tham gia hưởng ứng Phong trào thi đua “Vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”, vận động các nguồn lực xã hội góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, giúp họ thoát nghèo bền vững, thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

 

Nội dung hoạt động: tăng cường tuyên truyền về những đóng góp của doanh nghiệp, tập thể, cá nhân và gương người nghèo vươn lên thoát nghèo; tổ chức vận động các doanh nghiệp, tập thể, cá nhân,... đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” để có thêm nguồn lực chăm lo cho người nghèo (từ tháng 9/2022 đến 31/12/2022, cao điểm từ 17/10/2022 đến 18/11/2022).

 

Về hình thức: ủng hộ bằng tiền mặt bằng cách nộp trực tiếp tại Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp hoặc chuyển vào tài khoản Quỹ “Vì người nghèo” các cấp tại Kho bạc Nhà nước cùng cấp; đăng ký xây dựng các công trình an sinh xã hội.

 

Thùy Linh