Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (từ ngày 15/8 đến ngày 21/8/2022)

Chỉ đạo tiếp tục tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá; Kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm các huyện, thành phố năm 2022; chỉ đạo thực hiện Thông báo số 246/TB-VPCP ngày 12/8/2022 của Văn phòng Chính phủ; Chương trình “Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp” giai đoạn 2022 - 2030 trên địa bàn tỉnh; thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường công tác quản lý, sử dụng hàng dự trữ quốc gia; Quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo tập trung triển khai các biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022; chỉ đạo kiểm soát, phòng ngừa thẩm lậu, mua bán, tàng trữ trái phép ma túy trong Cơ sở cai nghiện ma túy; chỉ đạo chủ động ứng phó, khắc phục thiệt hại do mưa lớn gây ra trên trên địa bàn tỉnh.