Nhảy đến nội dung

Kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2022

Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh vừa ban hành Kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trong dịp Tết Trung thu năm 2022 (Kế hoạch số 69/KH-BCĐ, ngày 12/8/2022).

 

Ảnh minh họa (Nguồn baolangson.vn)

Theo đó, tuyên truyền cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về ATTP, tuyên truyền người tiêu dùng lựa chọn, chế biến, bảo quản và sử dụng thực phẩm an toàn, kiểm tra nguồn gốc xuất xứ và hạn sử dụng khi mua sản phẩm thực phẩm qua hình thức trực tuyến.

 

Về công tác kiểm tra: thực hiện kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm về giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, điều kiện bảo đảm ATTP trong sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh, chất lượng sản phẩm thực phẩm, phụ gia thực phẩm, quy trình chế biến, bảo quản thực phẩm, việc lưu mẫu thức ăn, việc bảo đảm nước sạch dùng cho chế biến thực phẩm và các nội dung khác có liên quan.

 

Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh ATTP các cấp căn cứ tình hình thực tế tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành, tiến hành kiểm tra trực tiếp tại cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn và theo phân cấp quản lý.

 

Thời gian kiểm tra từ ngày 23/8/2022 đến ngày 12/9/2022.

 

Thùy Linh