Nhảy đến nội dung

Thực hiện cập nhật, “làm sạch” dữ liệu tiêm COVID-19

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Văn phòng UBND tỉnh có văn bản truyền đạt ý kiến của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về việc thực hiện cập nhật, “làm sạch” dữ liệu tiêm COVID-19 (Công văn số 3662/VP-KGVX, ngày 15/8/2022).

 

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ Y tế tại Công văn số 4322/BYT-CNTT. Theo đó, khẩn trương cập nhật dữ liệu các mũi tiêm đã thực hiệnn lên hệ thống. Đối với các mũi tiêm mới, yêu cầu 100% các cơ sở tiêm chủng cập nhập dữ liệu đầy đủ, chính xác, hoàn thành ngay trong ngày. Đồng thời thực hiện nghiêm túc hướng dẫn Quy trình "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng COVID-19 tại Công văn số 2662/BYT-CNTT ngày 04/5/2022 và ký xác nhận "Hộ chiếu vaccine" theo hướng dẫn tại Công văn số 1908/BYT-CNTT ngày 15/4/2022 của Bộ Y tế./.

 

Khánh Ly