Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (từ ngày 08/8 đến ngày 14/8/2022)

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền; Kế hoạch thực hiện chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo tăng cường quản lý sinh phẩm chẩn đoán xét nghiệm, thuốc chữa bệnh cúm mùa; chỉ đạo tiếp tục thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất; chỉ đạo triển khai tuyển dụng biên chế giáo viên mầm non, phổ thông theo Quyết định số 72-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cải cách hành chính tỉnh năm 2022; chỉ đạo thực hiện ý kiến thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Quan Trấn Ải (đền Quỷ Môn); chỉ đạo sửa chữa, khắc phục sự cố công trình thủy lợi; Quyết định công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia; chỉ đạo tổ chức Tết Trung thu năm 2022; chỉ đạo triển khai Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030.