Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cải cách hành chính tỉnh năm 2022

 

Sở Y tế Đồng Tháp

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cải cách hành chính tỉnh năm 2022 (Kế hoạch số 178/KH-UBND, ngày 9/8/2022).

 

Đối tượng tham gia cuộc thi: cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân đang sinh sống, học tập và lao động trên địa bàn tỉnh (các thành viên trong Ban Tổ chức, Ban Đề thi, Tổ thư ký giúp việc cuộc thi không được tham gia dự thi).

 

Nội dung thi: tìm hiểu các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh Lạng Sơn về cải cách hành chính; tìm hiểu về Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Chỉ số chuyển đổi số (DTI); vai trò, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong công tác cải cách hành chính gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

Tổ chức cuộc thi trong 4 tuần, từ ngày 3/10/2022 đến 30/10/2022. Tháng 11/2022, tổng hợp, công bố kết quả cuộc thi.

 

Hình thức thi: cuộc thi được tổ chức bằng hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến hằng tuần trên phần mềm. Mỗi tuần thí sinh dự thi trả lời 15 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu hỏi phụ dự đoán có bao nhiêu người trả lời đúng với đáp án, thời gian làm bài trong vòng 15 phút.

 

Về giải thưởng, gồm giải tập thể và giải cá nhân, cơ cấu giải thưởng gồm giải Nhất, giải Nhì, giải Ba và giải Khuyến khích.

 

Sở Nội vụ là cơ quan chủ trì tham mưu chuẩn bị toàn bộ nội dung để phục vụ tốt nhất cho Hội thi.

 

Đỗ Hoạt