Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo tuyên truyền, lan tỏa Cuộc thi "Tìm kiếm giải pháp Chuyển đổi số Quốc gia - Viet Solutions" năm 2022

Văn phòng UBND tỉnh truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về việc tuyên truyền, lan tỏa Cuộc thi "Tìm kiếm giải pháp Chuyển đổi số Quốc gia - Viet Solutions" năm 2022 (Công văn số 3504/VP-KGVX, ngày 04/8/2022).

 

Cổng TTĐT Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn tổ chức triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến thông tin về Cuộc thi "Tìm kiếm giải pháp Chuyển đổi số Quốc gia - Viet Solutions" theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT). Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền, phổ biến thông tin về Cuộc thi trên các trang thông tin điện tử và các kênh thông tin khác của cơ quan, đơn vị.

 

Sở TTTT phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động tổ chức thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ TTTT tại Công văn số 4016/BTTTT-THH ngày 01/8/2022. Theo đó, đưa ra các việc khó, các bài toàn khó, đăng ký bài toán của mình trên trang thông tin điện tử về bài toán chuyển đổi số và lan tỏa các câu chuyện chuyển đổi số thành công, đồng thời vận động các doanh nghiệp tại địa phương cùng tham gia cuộc thi.

 

Cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp Chuyển đổi số Quốc gia - Viet Solutions" được tổ chức từ tháng 7/2022 đến tháng 10/2022 nhằm tìm kiếm, công bố các bài toán và các giải pháp xuất sắc về chuyển đổi số Việt Nam ở các ngành, lĩnh vực, địa phương, doanh nghiệp và trong cộng đồng. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân đăng ký và gửi trực tuyến nội dung đề xuất bài toán chuyển đổi số, giải pháp công nghệ mới hoặc nền tảng chuyển đổi số qua Cổng thông tin Cuộc thi tại địa chỉ: https://vietsolutions.net.vn/

 

Thùy Linh