Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phát động Phong trào thi đua “Đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng các DA trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2022 - 2025”

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch phát động Phong trào thi đua “Đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án (DA) trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2022 - 2025” (Kế hoạch số 174/KH-UBND, ngày 04/08/2022).

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực tế triển khai GPMB DA cải tạo nâng cấp quốc lộ 4B

Theo đó, để tổ chức thực hiện phong trào thi đua có hiệu quả, cấp ủy, chính quyền các cấp, các đơn vị chủ đầu tư, nhà thầu, thi công, giám sát, thi đua thực hiện công tác GPMB các DAtrọng điểm của tỉnh trong giai đoạn 2022 - 2025 đạt và vượt tiến độ đề ra. Xác định công tác GPMB là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm bảo đảm thực hiện kịp thời, trong thời gian ngắn nhất để triển khai thành công các dự án, đặc biệt là DAtrọng điểm. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân về lợi ích của các DAkhi được triển khai; vận động, khuyến khích người dân tự nguyện hiến đất và chấp hành tốt công tác bàn giao mặt bằng sớm trước thời gian quy định. Kiểm tra, rà soát các DAđang triển khai, đánh giá những khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB của từng DAđể đưa ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, bảo đảm công tác GPMB phải được triển khai hiệu quả, đúng quy định. Kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân, gia đình có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác GPMB. Lấy việc thực hiện công tác GPMB là một trong những tiêu chí bình xét thi đua, khen thưởng cuối năm của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

 

Phong trào thi đua được tổ chức thực hiện từ ngày ban hành Kế hoạch đến năm 2025. Tổ chức sơ kết phong trào và biểu dương khen thưởng tại Hội nghị đánh giá công tác GPMB vào tháng 12 hàng năm. Tổng kết phong trào thi đua vào quý IV năm 2025./.

 

Khánh Ly