Nhảy đến nội dung

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (từ ngày 11/7 đến ngày 17/7/2022)

Chỉ đạo triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2022; chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh ở người; Kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” năm 2022; chỉ đạo thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan đến năm 2035, tỷ lệ 1/5000; chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo việc thực hiện can thiệp phòng chống suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi; Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND; Chỉ đạo tăng cường quản lý, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thương mại điện tử; Quyết định công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia.