Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 27/6 đến ngày 03/7/2022)

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền; Kế hoạch thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn tỉnh đến năm 2030; chỉ đạo tăng cường công tác tiêm chủng và sử dụng vắc xin phòng COVID-19; Kế hoạch thực hiện Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn kinh phí nhà nước để xử lý chất thải rắn sinh hoạt; phối hợp chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022; Kế hoạch đào tạo trình độ đại học diện thỏa thuận, hợp đồng đối với lưu học sinh Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc giai đoạn 2022 - 2026; Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; chỉ đạo tăng cường công tác thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo tập trung ứng phó bão số 1 và mưa lũ.