Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tình hình giá cả thị trường tháng 6/2022

Trong tháng 6/2022, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) chung toàn tỉnh tăng 0,61% so với tháng trước, tăng 0,95% so với cùng kỳ năm trước, bình quân 6 tháng đầu năm 2022 giảm 0,13% so với bình quân cùng kỳ.

 

Thông tin Giá - Tình hình giá cả thị trường, công tác quản...

Ảnh minh họa (Internet)

So với tháng trước, trong 11 nhóm mặt hàng chính có có 7 nhóm hàng tăng gồm: nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,77%, nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,03%, nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,08%, nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,31%, nhóm giao thông tăng 2,97%, nhóm giáo dục tăng 0,17%, nhóm hàng hoá dịch vụ khác tăng 0,39%; 3 nhóm hàng giảm gồm nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng giảm 0,28%, nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,07%, nhóm văn hoá, giải trí và du lịch giảm 0,08%; 01 nhóm hàng không thay đổi là nhóm thuốc  và dịch vụ y tế.

 

(Theo Báo cáo số 154/BC-SCT, ngày 30/6/2022 của Sở Công thương)

Thùy Linh