Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch đào tạo trình độ đại học diện thỏa thuận, hợp đồng đối với lưu học sinh Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc giai đoạn 2022 - 2026

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đào tạo trình độ đại học diện thỏa thuận, hợp đồng đối với lưu học sinh Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc giai đoạn 2022 - 2026 (Kế hoạch số 150/KH-UBND, ngày 29/6/2022).

 

Sinh viên Trường Đại học Điện lực Hà Nội thực tập tại Trung tâm Đào tạo,  Viện Nghiên cứu hạt nhân | VINATOM

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Mục đích nhằm triển khai thực hiện các thoả thuận và nhận thức chung đạt được giữa lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn và lãnh đạo Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc tại các kỳ Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân và Hội nghị Ủy ban công tác liên hợp; thúc đẩy giao lưu, hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc thực chất và hiệu quả.

 

Đối tượng được hưởng học bổng là học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông có hộ khẩu thường trú tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

 

Giai đoạn 2022 - 2026, mỗi năm tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) cấp 05 suất học bổng đào tạo trình độ đại học diện thỏa thuận, hợp đồng cho học sinh Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) tại các trường đại học thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (Việt Nam).

 

Lưu học sinh được hưởng quyền lợi và có các nghĩa vụ, trách nhiệm quy định tại Điều 11, Điều 12 Thông tư số 30/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định của trường đại học lưu học sinh đang theo học.

 

Thùy Linh