Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phối hợp chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Văn phòng UBND tỉnh truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về việc phối hợp chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (Công văn số 2862/VP-KGVX, ngày 28/6/2022).

 

Lạng Sơn: Tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm 2021 đạt 97,8% | Báo Lạng Sơn

Ảnh minh họa (Nguồn baolangson.vn)

Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp thực hiện các nội dung liên quan theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Tại Công văn số 2563/BGDĐT-QLCL ngày 17/6/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 27/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ ở địa phương, trong đó chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt đầy đủ các quy chế thi và tuyển sinh hiện nay, kiểm tra việc hoàn thành chương trình, kế hoạch năm học và tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 12, xây dựng và triển khai phương án tổ chức kỳ thi và công tác tuyển sinh tại địa phương bảo đảm an toàn, trung thực, khách quan, đồng thời điều hành công tác tổ chức kỳ thi bảo đảm chặt chẽ, linh hoạt, hiệu quả. Bên cạnh đó, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT tại địa phương, chú ý việc thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra các khâu tổ chức kỳ thi.

 

Thùy Linh