Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo tăng cường công tác tiêm chủng và sử dụng vắc xin phòng COVID-19

 

Ảnh: cán bộ y tế tiêm  vác xin phòng Covid – 19 cho người dân trên địa bàn huyện Văn Quan, Lạng Sơn

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 2833/VP-KGVX, ngày 27/6/2022 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về tăng cường công tác tiêm chủng và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.

 

Theo đó, giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ Y tế.

 

Cùng với đó, báo cáo kết quả tiêm chủng, số lượng vắc xin có hạn sử dụng tháng 6/2022 được phân bổ, đã sử dụng, dự kiến sử dụng và dự kiến còn tồn đến hết ngày 30/6/2022 về các Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và UBND tỉnh.

 

Theo Công văn số 3333/BYT-DP ngày 25/6/2022 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác tiêm chủng và sử dụng vắc xin phòng COVID-19:

Bộ Y tế đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Y tế và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các công điện, hướng dẫn của Bộ Y tế về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Tăng cường truyền thông, vận động người dân đi tiêm chủng; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc triển khai tiêm chủng tại từng huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, từng xã, phường, thị trấn, đặc biệt tại các địa bàn còn nhiều đối tượng chưa tiêm chủng mũi 3, mũi 4. Khẩn trương tiếp nhận và sử dụng hiệu quả vắc xin, ưu tiên sử dụng trước vắc xin có hạn sử dụng ngắn, tránh để vắc xin hết hạn sử dụng, phải hủy bỏ, gây lãng phí ngân sách nhà nước,…

 

 

Đỗ Hoạt