Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo triển khai Nghị định số 38/2022/NĐ-CP về lương tối thiểu

Văn phòng UBND tỉnh có văn bản truyền đạt ý kiến của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP về lương tối thiểu (Công văn số 2768/VP-KGVX, ngày 23/6/2022).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của Bộ LĐTB&XHvà Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tại Công văn số 2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVN.

 

Trong đó, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người sử dụng lao động (NSDLĐ) và người lao động (NLĐ) trên địa bàn triển khai thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP đúng quy định. Tăng cường việc hướng dẫn, hỗ trợ NLĐ, tổ chức công đoàn cơ sở và NSDLĐ trong các hoạt động đối thoại để thỏa thuận về tiền lương và xác lập các điều kiện lao động khác bảo đảm có lợi hơn cho NLĐ. Chủ động nắm bắt tình hình quan hệ lao động trong các doanh nghiệp, kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn, xử lý những vướng mắc phát sinh, hạn chế thấp nhất các tranh chấp lao động, đình công xảy ra, bảo đảm duy trì quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp.

 

Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh chủ động phối hợp, tăng cường các hoạt động tư vấn pháp luật đối với NLĐ và cán bộ công đoàn cơ sở. Chỉ đạo công đoàn cấp trên cơ sở hỗ trợ kịp thời công đoàn cơ sở nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của NLĐ, rà soát các tiêu chuẩn, điều kiện lao động để chủ động đề xuất và đối thoại, thương lượng với NSDLĐ. Kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ NLĐ, công đoàn cơ sở giải quyết các vướng mắc, tranh chấp phát sinh trong quan hệ lao động tại doanh nghiệp./.

 

Khánh Ly