Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Giao số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên của tỉnh Lạng Sơn năm 2022

Chủ tịch UBND tỉnh vừa Quyết định giao số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên của tỉnh Lạng Sơn năm 2022 (Quyết định số 1053/QĐ-UBND, ngày 22/6/2022).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: soyte.langson.gov.vn

Theo đó, giao 425 người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Cụ thể: Bệnh viện Phổi: 28, Bệnh viện Phục hồi chức năng: 17, Bệnh viện Y học cổ truyền: 22, Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng: 47, Trung tâm Y tế huyện Bắc Sơn; 49, Trung tâm Y tế huyện Bình Gia: 35, Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng: 36, Trung tâm Y tế huyện Lộc Bình: 43, Trung tâm Y tế huyện Cao Lộc: 34, Trung tâm Y tế huyện Tràng Định: 30, Trung tâm Y tế huyện Văn Lãng: 29, Trung tâm Y tế huyện Đình Lập: 24, Trung tâm Y tế huyện Văn Quan: 31./.

 

Khánh Ly