Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 140/KH-UBND, ngày 15/6/2022 thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025.

 

Ảnh minh họa.

Theo đó, Kế hoạch đặt mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân từ 7 - 7,5%; cơ cấu kinh tế (GRDP) đến năm 2025: khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản 17 - 18%, khu vực công nghiệp - xây dựng 25 - 26%, khu vực dịch vụ 52 - 53%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 4 - 5%; GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 2.900 - 3.000 USD; tổng vốn đầu tư xã hội đạt 166 - 168 nghìn tỷ đồng.

 

Vị trí xếp hạng PCI của tỉnh Lạng Sơn vào nhóm khá của cả nước; đến năm 2025 tổng lượng khách du lịch đạt 4.400 nghìn lượt, tổng doanh thu du lịch đạt 5.200 tỷ đồng; trung bình mỗi năm thành lập mới từ  500 - 600 doanh nghiệp, đến năm 2025, toàn tỉnh có khoảng 5.500 doanh nghiệp, tuyên truyền, vận động, tư vấn, hỗ trợ phát triển mới bình quân mỗi năm khoảng 40 - 50 Hợp tác xã; tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025 đạt 65%; tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%; hoàn thành hạ tầng kỹ thuật, từng bước đưa vào hoạt động ít nhất 01 Khu công nghiệp và 3 - 4 cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

Đến năm 2025 có tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên; 100% đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện, hoàn thành việc chuyển đổi thành công ty cổ phần hoặc chuyển sang tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư./.

 

Khánh Ly