Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết

Ngày 23/6/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh có công văn số 704/UBND-KGVX về tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết.

 

(Ảnh minh họa, nguồn Internet)

UBND tỉnh yêu cầu: Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đánh giá tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh, đề ra giải pháp khắc phục kịp thời các khó khăn, hạn chế và triển khai các biện pháp chủ động phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, xử lý triệt để các ổ dịch không để dịch bùng phát trên địa bàn tỉnh. Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình bệnh sốt xuất huyết nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc mới, tập trung vào những nơi có ổ dịch cũ, có nguy cơ bùng phát dịch. Tổ chức tốt việc thu dung, điều trị bệnh nhân. Tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế về giám sát, điều trị sốt xuất huyết theo hướng dẫn. Chỉ đạo các phòng khám tư nhân, các tuyến điều trị tuyệt đối tuân thủ theo hướng dẫn chẩn đoán, điều trị, theo dõi chuyển tuyến kịp thời, an toàn. Bảo đảm có dung dịch cao phân tử dùng trong điều trị theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tăng cường việc theo dõi người bệnh sốt xuất huyết đang nằm điều trị nội trú trong các ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ cuối tuần để phát hiện, điều trị kịp thời hoặc chuyển tuyến các ca bệnh sốt xuất huyết có diễn biến nặng. Củng cố và duy trì hoạt động của “nhóm điều trị bệnh sốt xuất huyết” và “đường dây điện thoại nóng phòng, chống dịch sốt xuất huyết” tại các cơ sở khám chữa bệnh để thường xuyên tư vấn, trao đổi thông tin về chuyên môn, yêu cầu hỗ trợ khi cần thiết. Triển khai các hoạt động tuyên truyền một cách phù hợp để người dân hiểu được nguy cơ, sự nguy hiểm của dịch bệnh sốt xuất huyết, chủ động tham gia thu dọn vật dụng phế thải chứa nước, nơi lăng quăng, bọ gậy, muỗi phát triển và thả cá vào bể, các dụng cụ chứa nước sinh hoạt.

 

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có nhiệm vụ chỉ đạo và huy động các phòng, ban, các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với ngành Y tế triển khai chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy bảo đảm tất cả các khu vực, các hộ gia đình tại vùng có dịch và vùng có nguy cơ phải được kiểm tra, giám sát, xử lý các bể, dụng cụ chứa nước, các vật dụng, đồ phế thải, nơi sinh sản của muỗi để tiến hành các hình thức tiêu diệt lăng quăng, bọ gậy theo hướng dẫn của ngành Y tế./.

 

Hoàng Loan