Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kết quả bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2022

http://baolangson.vn/uploads/2020/06/15/2-5.jpg

Ảnh minh họa (Nguồn baolangson.vn)

Trong 6 tháng đầu năm 2022, các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở đã cơ bản quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kịp thời giải quyết ngay những phức tạp mới nảy sinh nên tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh cơ bản được đảm bảo, hoạt động giao thông vận tải trên các tuyến, địa bàn diễn ra an toàn, thông suốt, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của Nhân dân.

 

Từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/6/2022, trên địa bàn tỉnh xảy ra 15 vụ tai nạn giao thông, làm chết 15 người, bị thương 07 người, thiệt hại tài sản khoảng 352 triệu đồng. So với cùng kỳ năm 2021, giảm 03 vụ (-16,7%), giảm 01 người chết (-6,25%), tăng 01 người bị thương (+16,7%). Trong đó, đường sắt xảy ra 01 vụ tai nạn giao thông, làm chết 01 người; không xảy ra tai nạn giao thông đường thủy, không có tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Đặc biệt có 04 huyện không xảy ra tai nạn giao thông gồm: Đình Lập, Tràng Định, Bình Gia, Bắc Sơn.

 

(Theo Báo cáo số 99/BC-BATGT, ngày 21/6/2022 của Ban An toàn giao thông tỉnh)

Thùy Linh