Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Văn phòng UBND tỉnh truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 (Công văn số 2707/VP-KGVX, ngày 19/6/2022).

 

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác tiêm phòng COVID-19 tại huyện Chi Lăng

Sở Y tế phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, hoàn thành tiêm đủ mũi 2 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trong tháng 8/2022, tổ chức tiêm mũi 4 cho các đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Sử dụng kịp thời, hiệu quả số vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế phân bổ, tránh lãng phí; bảo đảm đầy đủ thuốc chữa bệnh, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị cho công tác phòng, chống dịch và khám, chữa bệnh cho Nhân dân trên địa bàn.

 

Thùy Linh