Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch tổ chức Giải báo chí lần thứ III - năm 2023

Hội đồng Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn ban hành Kế hoạch tổ chức Giải báo chí lần thứ III - năm 2023 (Kế hoạch số 26/KH-HĐGBC, ngày 10/6/2022).

 

Quang cảnh buổi trao giải báo chí tỉnh lần thứ nhất năm 2021

Theo đó, điều kiện, đối tượng dự Giải báo chí, tiêu chí đánh giá và các quy định cụ thể theo Thể lệ của Hội đồng Giải báo chí tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 (kèm theo Quyết định số 46/QĐ-HĐGBC ngày 19/7/2021 của Hội đồng Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn) đã ban hành.

 

Thời gian nhận tác phẩm tham dự Giải báo chí: hạn cuối cùng ngày 28/02/2023 (theo dấu bưu điện), thời gian xét chọn, thẩm định từ tháng 3 đến tháng 5/2023. Địa chỉ tiếp nhận tác phẩm tham dự Giải báo chí tại Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn, phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, điện thoại: 02053.813.415, Email: langsonhnb@gmail.com. Hồ sơ dự Giải báo chí có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện. Lễ công bố và trao Giải báo chí tỉnh lần thứ III - năm 2023 vào dịp Kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023). Cơ cấu, số lượng giải báo chí gồm 05 giải A, 10 giải B, 15 giải C, 20 giải Khuyến khích cho mỗi loại hình báo chí: báo in, báo điện tử, báo nói (phát thanh), báo hình (truyền hình) và ảnh báo chí./.

 

Bích Diệp