Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ về tình hình và công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ về tình hình và công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi (Công văn số 2586/VP-KT, ngày 12/6/2022).

 

 

Ảnh minh họa

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện các nội dung thuộc trách nhiệm của địa phương theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh các nội dung vượt thẩm quyền.

 

Tại Công văn số 3514/VPCP-NN ngày 06/6/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở, ngành và các địa phương tiếp tục quyết liệt chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, phát huy vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống, khống chế dịch bệnh theo chỉ đạo của Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tránh tình trạng chủ quan, lơ là để dịch bệnh tái phát, lây lan diện rộng; củng cố và tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp, nhất là tại cấp huyện, cấp xã; tăng cường thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về tính chất nguy hiểm của bệnh dịch tả lợn châu Phi, nguy cơ dịch bệnh tái phát, lây lan và các biện pháp phòng dịch bệnh./.

 

Bích Diệp