Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch tổng kết và trao Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ II năm 2022 gắn với  Kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 134/KH-UBND, ngày 10/6/2022 về tổng kết và trao Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ II năm 2022 gắn với  Kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022).

 

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao giải cho các tác giả có tác phẩm đạt giải tại Giải báo chí tỉnh lần I

Mục đích nhằm tôn vinh, tặng thưởng những tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc tham dự Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ II năm 2022 và ôn lại truyền thống báo chí cách mạng Việt Nam trong 97 năm hình thành và phát triển; cổ vũ, động viên tạo không khí thi đua trong toàn hội viên, nhà báo tích cực hoạt động nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh; tổ chức trao Giải báo chí tỉnh gắn với Kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả.

 

Thời gian tổ chức tổng kết và trao Giải báo chí tỉnh dự kiến ngày 18/6/2022 tại Trung tâm tổ chức hội nghị The Pride, thành phố Lạng Sơn./.

 

Bích Diệp