Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo khẩn trương thực hiện hỗ trợ người có công khó khăn về nhà ở năm 2022

 

Ảnh minh họa. Nguồn: baophapluat.vn

Văn phòng UBND tỉnh ban hành văn bản số 2512 /VP-KGVX, ngày 8/6/2022 thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về việc khẩn trương thực hiện hỗ trợ người có công khó khăn về nhà ở năm 2022 (Công văn số 2512 /VP-KGVX, ngày 8/6/2022).

 

UBND các huyện, thành phố khẩn trương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tiến độ giải ngân kinh phí hỗ trợ đợt 1 năm 2022 đối với những hộ gia đình người có công đã thực hiện xong việc xây mới, sửa chữa nhà ở; tăng cường đôn đốc các hộ chưa thực hiện xây mới, sửa chữa; thường xuyên quan tâm, theo dõi, giám sát, giúp đỡ các hộ gia đình trong quá trình xây dựng, sửa chữa nhà ở; phấn đấu hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà ở cho người có công trên địa bàn tỉnh trước ngày 27/7/2022./.

 

Bích Diệp