Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo đôn đốc thực hiện Công điện số 398/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Văn phòng UBND tỉnh truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đôn đốc thực hiện Công điện số 398/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em (Công văn số 2519/VP-KGVX, ngày 8/6/2022).

 

Tăng cường kỹ năng bơi lội – phòng chống đuối nước cho trẻ em | Báo Lạng Sơn

Ảnh minh họa (Nguồn baolangson.vn)

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) tại Công văn số 1762/LĐTBXH-TE ngày 30/5/2022, đồng thời thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 513/UBND-KGVX ngày 11/5/2022.

 

Theo đó, Bộ LĐTB&XH đề nghị các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai các giải pháp, hoạt động phòng, chống đuối nước trẻ em tại địa phương đặc biệt trong dịp học sinh nghỉ hè, mùa mưa, bão, lũ; tăng cường công tác truyền thông về kỹ năng phòng, chống đuối nước trẻ em, vận động các gia đình chủ động đưa con đi học bơi an toàn và học kỹ năng an toàn trong môi trường nước; truyền thông hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống đuối nước 25/7 hằng năm; nghiên cứu đề xuất các chính sách, giải pháp phù hợp hỗ trợ công tác phòng, chống đuối nước trẻ em tại địa phương, rà soát, lập bản đồ các địa điểm, vùng nước, công  trình có nguy cơ gây đuối nước để triển khai các biện pháp khắc phục, cảnh báo, cảnh  giới; xây dựng và thực hiện hiệu quả cơ chế phối hợp liên ngành trong phòng, chống đuối nước trẻ em.

 

Thùy Linh