Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo tổ chức Đại hội Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn khoá VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 2513/VP-THNC, ngày 8/6/2022 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về tổ chức Đại hội Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn khoá VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

 

Theo đó, nhất trí về thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 tại Tờ trình số 85/TTr-CTĐ ngày 27/5/2022 của Hội Chữ thập tỉnh.

 

Đối với nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ khoá VII, trên cơ sở Đề án nhân sự đã xây dựng, yêu cầu Hội Chữ thập đỏ tỉnh thực hiện việc bầu cử tại Đại hội theo thẩm quyền. Đồng thời, chủ động xây dựng phương án tổ chức Đại hội linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế, điều chỉnh quy mô Đại hội (nếu thấy cần thiết).

 

Theo Tờ trình số 85/TTr-CTĐ ngày 27/5/2022 của Hội Chữ thập tỉnh: Đại hội tổ chức vào 16 - 17/6/2022.

 

Đỗ Hoạt