Nhảy đến nội dung

Công bố danh mục TTHC được thay thế trong lĩnh vực xử lý đơn thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

 

Đa dạng hình thức công khai, minh bạch thủ tục hành chính | Báo Lạng Sơn

Ảnh minh họa (Nguồn baolangson.vn)

UBND tỉnh vừa có Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được thay thế trong lĩnh vực xử lý đơn thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã (Quyết định số 961/QĐ-UBND, ngày 07/6/2022).

 

Theo đó, các TTHC được thay thế gồm: thủ  tục  xử  lý đơn tại cấp tỉnh, thủ tục xử lý đơn tại cấp huyện, thủ tục  xử  lý đơn tại cấp xã.

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ký. Danh mục TTHC có số thứ tự 1 mục IV phần A; 1 mục IV phần B; 1 mục IV phần C tại phụ lục kèm theo Quyết định số 2410/QĐ-UBND ngày 20/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Chi tiết xem tại đây.

 

Thùy Linh