Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Điều chỉnh mức chi tiền ăn cho đối tượng người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Văn phòng UBND tỉnh truyền đạt ý kiến của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về việc điều chỉnh mức chi tiền ăn cho đối tượng người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ (Công văn số 2399/VP-KGVX, ngày 02/6/2022).

 

Theo đó, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhất trí điều chỉnh mức chi tiền ăn cho đối tượng người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ tham gia các chương trình do tỉnh tổ chức (đối với mức tiền ăn trên đường và tại thành phố khác ngoài địa bàn tỉnh) lên mức 340.000 đồng/người/ngày. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện để đảm bảo các chương trình do tỉnh tổ chức có sự tham gia người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ được hiệu quả và ý nghĩa./.

 

Khánh Ly