Nhảy đến nội dung

Triển khai Đề án bảo đảm an toàn thông tin cho đô thị thông minh giai đoạn 2022 - 2025

Văn phòng UBND tỉnh truyền đạt ý kiến của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về việc triển khai Đề án bảo đảm an toàn thông tin (ATTT) cho đô thị thông minh (ĐTTM) giai đoạn 2022 - 2025 (Công văn số 2482/VP-KGVX, ngày 07/6/2022).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan liên quan chủ động tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Quyết định số 1014/QĐ-BTTTT phê duyệt Đề án bảo đảm ATTT cho ĐTTM giai đoạn 2022 - 2025.

 

Theo Đề án, mục tiêu đến hết năm 2025 phấn đấu 100% Trung  tâm  giám  sát, điều hành thông  minh (IOC cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, IOC cấp đô thị thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các IOC cấp thấp hơn) có  cán bộ chuyên trách hoặc thuê chuyên gia chịu trách nhiệm về công tác bảo đảm ATTT. 100% IOC được giám sát, bảo vệ bằng các dịch vụ chuyên nghiệp của các tổ chức hoặc doanh nghiệp ATTT. 100% IOC được kiểm tra, đánh giá ATTT mạng trước khi đưa vào sử dụng, khi nâng cấp, thay đổi, định kỳ theo quy định. 100% IOC kết nối, chia sẻ thông tin cảnh báo, nguy cơ, điểm yếu, lỗ hổng ATTT, mã độc. 100% IOC được phân loại, xác định, phê duyệt đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin và triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. 100% IOC có xây dựng và sẵn sàng triển khai kịp thời các phương án ứng phó sự cố ATTT mạng khi có sự cố mất ATTT xảy ra. 100% cán bộ vận hành IOC được đào tạo cơ bản vềATTT trên diện  rộng.100% cán bộ chuyên trách ATTT của IOC được đào tạo chuyên sâu.100% người sử dụng các dịch vụ, tiện ích của ĐTTM được tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức ATTT./.

 

Khánh Ly