Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch tổ chức Diễn đàn trẻ em tỉnh Lạng Sơn năm 2022

 

Tổ chức diễn đàn trẻ em - Báo Tây Ninh Online

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Diễn đàn trẻ em tỉnh Lạng Sơn năm 2022 (Kế hoạch số 132/KH-UBND, ngày 7/6/2022).

 

Yêu cầu: 100% các huyện, thành phố tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp huyện, thành phố năm 2022; các xã, phường, thị trấn căn cứ tình hình cụ thể, có thể tổ chức theo cụm xã; đảm bảo mỗi huyện, thành phố có ít nhất 50% số xã, phường, thị trấn tổ chức Diễn đàn trẻ em năm 2022;...

 

Chủ đề của Diễn đàn trẻ em: “Chung tay bảo vệ trẻ em hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em”.

 

Nội dung Diễn đàn: đánh giá tình hình thực hiện khuyến nghị của trẻ em tại Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh năm 2020 (qua Video Clip); trẻ em thảo luận các vấn đề liên quan đến quyền, bổn phận trẻ em, vấn đề xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh cho trẻ em, tìm hiểu Luật Trẻ em; phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; phòng, chống đuối nước cho trẻ em và tăng cường các hoạt động vui chơi, giải trí, thể dục thể thao cho trẻ em; phòng, ngừa giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật,… trẻ em tham gia đối thoại trực tiếp với các đồng chí lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan.

 

Về thời gian tổ chức: cấp huyện, thành phố tùy theo tình hình thực tế, tập trung triển khai thực hiện bắt đầu từ Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 đến hết tháng 10/2022. Cấp tỉnh dự kiến tổ chức trong tháng 11/2022.

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

Đỗ Hoạt