Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Gửi tác phẩm dự thi Giải thưởng “Báo chí tuyên truyền về An toàn giao thông năm 2022”

 

Báo Giao thông đoạt giải Nhất Giải thưởng Báo chí tuyên truyền về ATGT

Trao giải báo chí tuyên truyền về ATGT năm 2020 (Nguồn baogiaothong.vn)

Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh có Công văn số 88/BATGT-VP, ngày 31/5/2022 đề nghị các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh, Ban ATGT các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành, Báo Lạng Sơn gửi tác phẩm dự thi Giải thưởng “Báo chí tuyên truyền về An toàn giao thông năm 2022”.

 

Các cơ quan, đơn vị tích cực phổ biến, tuyên truyền động viên, đôn đốc cán bộ, công chức, người lao động, hội viên, thành viên; các phóng viên, phát thanh viên, biên tập viên, cộng tác viên cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn và người dân tích cực tham gia xây dựng, lựa chọn và gửi các tác phẩm, bài viết về an toàn giao thông tham dự giải thưởng.

 

Thời hạn nộp tác phẩm dự thi trước 16h30 ngày 30/10/2022.

 

Thùy Linh