Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu Khu vực phía Bắc, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/2.000

UBND tỉnh vừa quyết định Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu Khu vực phía Bắc, thành phố Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/2.000 (Quyết định số 946/QĐ-UBND, ngày 03/6/2022).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Phạm vi quy hoạch thuộc xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn và một phần diện tích thuộc xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, ranh giới như sau: phía Bắc giáp xã Thạch Đạn, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, phía Nam giáp thôn Phai Trần, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, phía Đông giáp xã Thạch Đạn và xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, phía Tây giáp đường Quốc lộ 1A, trục trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn.

 

Quy mô diện tích nghiên cứu lập quy hoạch: khoảng 1.086 ha. Quy mô lập quy hoạch khoảng 1.009 ha (là phần diện tích nằm trong phạm vi ranh giới thuộc Quy hoạch chung thành phố Lạng Sơn mở rộng). Quy mô dân số dự kiến  khoảng 24.000 - 26.000 người./.

 

Khánh Ly