Nhảy đến nội dung

Chỉ đạo tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh (Công văn số 617/UBND-KT, ngày 03/6/2022).

 

Lạng Sơn triển khai thông quan hàng hóa tại Cửa khẩu Hữu Nghị

Ảnh minh họa (Nguồn baolangson.vn)

Cục Hải quan, BCH Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh, Cục Thuế, Cục Quản lý thị trường và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và văn bản chỉ đạo của tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, quy định, chính sách của Nhà nước về lĩnh vực xuất nhập khẩu (XNK) hàng hóa đến các tổ chức, cá nhân hoạt động XNK hàng hóa tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động XNK hàng hóa tại các cửa khẩu, giữ vững an ninh trật tự tại khu vực cửa khẩu; tăng cường công tác quản lý cán bộ, phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu, có hành vi trục lợi, gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân hoạt động XNK hàng hóa. Đồng thời chú trọng công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển hàng hóa nhập lậu qua biên giới, gian lận thương mại thông qua hoạt động XNK, tạm nhập, tái xuất, chuyển cảng.

 

Thùy Linh