Nhảy đến nội dung

Chỉ đạo kiểm tra, xử lý dứt điểm vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Văn phòng UBND tỉnh truyền đạt ý kiến của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra, xử lý dứt điểm vi phạm hành lang an toàn giao thông (ATGT) đường sắt tại Km152+958, Km153+021-Km153+036 trên tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng; phối hợp triển khai thực hiện Đề án đảm bảo trật tự ATGT và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt  (Công văn số 2368/VP-KT, ngày 01/6/2022).

 

Theo đó, yêu cầu UBND thành phố Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra, kiên quyết xử lý dứt điểm vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt tại vị trí Km152+958, Km153+021 - Km153+036 trên tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng theo quy định của pháp luật.

 

Sở Giao thông vận tải làm đầu mối, chủ động phối hợp với cơ quan đầu mối ngành đường sắt triển khai thực hiện Quyết định số 358/QĐ-TTg ngày 10/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đảm bảo trật tự an toàn giao thông và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt theo quy định./.

 

Khánh Ly